طراحی لوگو ماهور

طراحی لوگو ماهور

 

نمونه لوگو طراحی شده برای شرکت پخش ماهور توسط تیم طراحی سپهر پلاس

 

 

نمونه کارهای دیگر