رابط کاربری سایت موزیک حسن مرجانی

رابط کاربری سایت حسن مرجانی

رابط کاربری سایت حسن مرجانی یک پروژه در زمینه موزیک و موزیک ویدیو هست که در سبک جدید طراحی شده و شامل 11 صفحه هست

 

رابط کاربری حسن مرجانی

رابط کاربری حسن مرجانی

نمونه رابط کاربری حسن مرجانی

نمونه رابط کاربری حسن مرجانی

طراحی رابط کاربری سایت حسن مرجانی

طراحی رابط کاربری سایت حسن مرجانی

رابط کاربری سایت حسن مرجانی

رابط کاربری سایت حسن مرجانی